RSS kanál 

Zprávy

_____________________________________________________________________________________________________

Zakřany

   

Okolí Zakřan        

       

_____________________________________________________________________

Nejnovější zprávy

 

Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/2022

  

zde

  

_____________________________________________________________ 

   

  

    

Velikonoce 2021 - stezka

   

_____________________________________________________________ 

     

Ukliďme Česko Jaro-2021   

_____________________________________________________________    

     

Obecní úřad Zakřany je pro veřejnost otevřen

v pondělí a středu od 13 do 18 hodin.

    

_____________________________________________________________        

      

   SOUBOR OPATŘENÍ platných od 1.3.2021

zde

        

Sloučení okresů ‼️

Okresy Brno-město a Brno-venkov budou pro účely krizového opatření sloučeny do jednoho celku.

Zákaz pohybu lidi mezí okresy se tak na ně od pondělí vztahovat nebude.

Podle policejního mluvčího Pavla Švába to vychází z aktuálního sdělení Ministerstva vnitra,

a tudíž na tomto území nebudou probíhat "meziokresní" kontroly.

     

           _____________________________________________________________

Očkování osob starších 80ti let proti COVID 19 začne v nemocnici Ivančice

v pondělí 15.2.2021 od 12.00 h.

Registrace na vládním portále bude možná

od 12.2.2021 od 12.00 h.

Očkovaní bude probíhat v areálu nemocnice, v hlavní budově, v časech

PO a ST 12.00 -16.00 h., a UT, ČT a PÁ 08.00-12.00 h.

 

  _____________________________________________________________

    

     Poplatky 2021

   

  _____________________________________________________________

     

      SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

   

Oznámení o konání sčítání 2021

Sčítání 2021 - leták

                

  _____________________________________________________________

   

     VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj si je vědom toho, že podávání daňových přiznání je každoročně spojená s kumulací  poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které Vám posíláme v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo
spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně). Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.
Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí najdete v příloze.

  

Kontakty na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - územní pracoviště

    

   _____________________________________________________________________

  

  
     
Jihomoravský kraj aktivuje bezplatnou krizovou linku 800 129 921.
Na tomto čísle se od 15. ledna můžou k očkování proti koronaviru
registrovat obyvatelé Jihomoravského kraje ve věku 80+.
Ke stejnému účelu slouží i celostátní linka 1221.
Krajská krizová linka 800 129 921 bude dostupná v pracovní dny od 8:00 do 16:00.
Provoz linky bude zabezpečovat až pět operátorek/operátorů z řad pracovníků krajského úřadu.
K registraci bude sloužit od pátku taky webový portál crs.uzis.cz .
Ti, kterým osobní registraci neumožňuje zdravotní stav, můžou požádat o asistenci např. své příbuzné.
Prosíme, aby lidé, kterých se momentálně očkování netýká,
krajskou krizovou linku nezahlcovali telefonáty s dotazy,
a neblokovali ji tak těm, kteří ji skutečně potřebují (senioři 80+).
     
    
    Očkování COVID 80+
       
   

_____________________________________________________________

     

Plakát hejtmana

                      

       

_____________________________________________________________

    

Oznamujeme občanům, že v kanceláři obecního úřadu je možnost vyzvednout jednorázové
roušky, v pondělí a ve středu od 13 do 18 hodin. 3 roušky na občana.

      

_____________________________________________________________

    

Shrnutí vládních opatření a doporučení , jak se chránit - zde

Desatero pro COVID pozitivní - zde

Aktuální omezení podrobně zde : www.vlada.cz

           

     _____________________________________________________________

         

Nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19        

Dle MŽP k nakládání s ochrannými rouškami platí následující :

Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění. 

               

_____________________________________________________________

         

Aktuální informace z krajského úřadu - zde

        

_____________________________________________________________

           

   

Informace z nemocnice Ivančice najdete zde : http://www.nspiv.cz/

                

_____________________________________________________________

          

Informace pro ty, co používají hromadnou dopravu - zde

     

Informace o službách české pošty - zde

          

_____________________________________________________________

 

Informace městského úřadu v Rosicích:

změna úředních hodin

       

Na základě usnesení vlády č. 944 ze dne 08. 10. 2020 bude Městský úřad Rosice
od 12. října 2020 pro veřejnost otevřen následovně:
    
Pondělí    8:00 – 13:00 hodin
Středa   12:00 – 17:00 hodin
    
Vstup pro veřejnost do budov městského úřadu bude pouze po předchozím objednání –
V zájmu ochrany zdraví využívejte pro vyřízení svých požadavků rezervační systém, telefonickou domluvu, komunikaci prostřednictvím datové schránky nebo e-mailovou poštu.

           

_____________________________________________________________

    

  

ZAKŘANSKÁ HERNIČKA zve na lekce angličtiny pro děti.

Hernička - angličtina

   

_____________________________________________________________

      

   Mobilní masáže Jindřiška Ina Pokorná - letáček

      

_____________________________________________________________

Obchvat na silnici I/23     

 

Dne 11.5.2020 byla vyvěšena na úřední desce V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A o zveřejnění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.

Tato vyhláška se týká obchvatu obcí Zakřany, Zbýšov, Babice, Tetčice a Rosice. Již minulosti obec Zakřany podnikala kroky k tomu, aby přinejmenším protestovala proti přiblížení silnice 23 se svou trasou obci do takové vzdálenosti, která by občanům ( současným i budoucím ) snížila kvalitu života.

Proto byla ve stanovené lhůtě na Odbor územního plánování a stavebního řádu Jihmoravského kraje zaslána připomínka ( zde k přečtení ).

     

       

_____________________________________________________________

      

Chladicí věže Dukovan zalila barva krve se symbolem srdce a červeného kříže

V pondělí večer se dvě z osmi dukovanských chladicích věží zbarvily do červena a na jejich povrchu se objevilo bílé srdce se symbolem červeného kříže. Energetici Jaderné elektrárny Dukovany ve spolupráci s pořadateli projektu Světlem proti viru!, rozzářili chladicí věže na podporu lidí, kteří v první linii bojují s nákazou koronaviru.

Mimořádnou podívanou si nenechalo ujít hned několik profesionálních fotografů i široká veřejnost.

Jedinečný zážitek byl na chladicích věžích Jaderné elektrárny Dukovany k vidění včera od půl deváté do deseti hodin večer. „Touto iniciativou jsme chtěli vyjádřit podporu všem hasičům, záchranářům, zdravotníkům, všem, kdo zůstávají v této nelehké době pozitivní a pomáhají v boji proti koronaviru,“ říká jeden z organizátorů projektu Světlem proti viru, Michal Okleštěk. Symbol srdce s červeným křížem přestavuje lásku, odvahu, statečnost a bojovnost a je inspirován symbolem Českého červeného kříže, který projektu poskytl svoji záštitu. „Promítáme tento mezinárodní symbol na různé budovy a instituce, které musely kvůli této koronavirové situaci uzavřít svůj provoz nebo ho dočasně přerušit,“ dodává Okleštěk.

Firemní Nadace ČEZ se připojila do pomoci pro zmírnění dopadů epidemie koronaviru otevřením tzv. krizového grantu a to hned v počátku vyhlášení nouzového stavu. Města, obce a neziskové organizace mohly využít finanční prostředky ve zrychleném správním řízení během několika dnů na potřebnou pomoc nejbližším. Během dvou týdnů takto nadace podpořila 651 projektů za více než 30 milionů korun. Z toho 3,8 miliónů putovalo na Vysočinu a jižní Moravu. Díky laboratořím v elektrárenských provozech vyráběli pracovníci vlastní dezinfekci, část věnovali do svého okolí. Do okamžité pomoci se zapojili také zaměstnanci, kteří se v době kritického nedostatku ochranných pomůcek pustili do šití roušek a pro své kolegy v první linii jich ušili přes deset tisíc. Další zaměstnanci zase vyráběli ve své volném čase na 3D tiskárnách ochranné štíty pro zdravotníky v místních nemocnicích.

 

Skupina ČEZ je také partnerem projektu Giving Tuesday, který je protipólem nákupnímu šílenství při Black Friday. Organizátor - Asociace společenské odpovědnosti právě dnes při tzv. „Giving Tuesday Now“ vybízí k solidaritě a pomoci v souvislosti s obdobím současného omezení.

Dukoany

Dukoany1

         

___________________________________________________________________ 

    

            

     

Naučná stezka Zakřany - Zbýšov

   

V říjnu se nám podařilo otevřít naučnou stezku ze Zakřan do Zbýšova.

Naučná stezka přibližuje kolemjdoucím i kolemjedoucím různé druhy stromů, keřů, bylin a kamenů. Mnohé ze stromů již běžně na zahradě nenajdete. Jsou tam například mišpule, kdoule a moruše. Z bylinek jsou tam například meduňka, izop a další. Mnozí z nás jsou překvapeni, co se dozví o kamenech z lomů v okolí.

Naučná stezka byla zbudována v hodnotě 500 000 Kč. Město Zbýšov přispělo částkou 200 000 Kč, Nadace ČEZ přispěla částkou 100 000 Kč a zbytek uhradila obec Zakřany.

Oběma spolupodílníkům městu Zbýšov i Nadaci ČEZ za příspěvky děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

   

           

             

_____________________________________________________________

Zpravodaj je možné si přečíst i zde

          

_____________________________________________________________________

    

Aktualizované informace o ordinačních hodinách najdete ve Služby / Zdravotnictví

       

_____________________________________________________________________ 

         

Důrazně upozorňujeme občany na zákaz ukládání suti a písků z hrobů před hřitovem.

       

_____________________________________________________________________

 

   

Zprávy s delší platností 

 

Změny ve vydávání občanský průkazů  a pasů - letáček  

_____________________________________________________________________

Kdo z rodičů, kterým se letos narodilo dítě, má zájem o vítání občánků, ať se přihlásí v kanceláři OÚ. 

  

_____________________________________________________________________

 


Co je nového?

  REMAX realitní agentura - plakátek

Starší a stále platné informace naleznete nově v sekci Archiv článků.

 

Obec Zakřany

Obec Zakřany leží v Jihomoravském kraji asi 25 km na západ od Brna, v nadmořské výšce 400m a má rozlohu 507 ha. Svůj původ má v prastarých dobách, kdy byly Zakřany z mnoha stran obrostlé křovím. Proto je v horní části znaku obce zobrazen keř. V dolní části znaku jsou dva žaludy - znak nejstaršího šlechtického rodu ze Zakřan. I když archeologické vykopávky svědčí o tom, že území naší obce i sousedních obcí byla osídlena již v mladší době kamenné, první písemná zmínka o obci je z roku 1350, kdy zde věnoval Oldřich ze Zakřan 2 lány Kateřině, manželce Viléma ze Skalice...

Pokračování článku o obci v sekci Historie obce.

Ketkovice  -  Zakřany B  7 : 1  -více zde

Radar bouřky


TOPlist