Úvodní stránka » Stáhnout » Úřední deska - archiv

Úřední deska - archiv

Elektronická úřední deska

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou

povolení k odkanalizování návsi

vyvěšeno 8.3.2017   Sejmuto : 29.3.2017

8.3.2017 |Typ: PDF |Velikost: 352,43 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 23.2.2017 pozvánka

Obecní úřad - Pozvánka na veřejné zasedání - 23.2.2017

Vyvěšeno : 10.2.2017   Sejmuto : 23.2.2017

16.2.2017 |Typ: PDF |Velikost: 27,81 kB |Počet stažení: 0

Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy na pozemních k

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE, Odbor dopravy,Palackého nám. 13, 665 01 Rosice  - – Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - MR-C 1794/17-ODO

Vyvěšeno 14.2.2017   Sejmuto : 1.3.2017

14.2.2017 |Typ: PDF |Velikost: 262,28 kB |Počet stažení: 0

Obecně závazná vyhláška - Svoz odpadů

Obední úřad - Obecně závazná vyhláška obce Zakřany č.1/2017 o místním poplatu za provoz systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

Vyvěšeno : 7.2.2017   Sejmuto : 23.2.2017

7.2.2017 |Typ: PDF |Velikost: 1,49 MB |Počet stažení: 0

Sčítání zvěře

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - č.j. JMK179211/2016

Vyvěšeno 31.1.2017   Sejmuto : 20.2.2017

1.2.2017 |Typ: PDF |Velikost: 113,13 kB |Počet stažení: 0

Záměr obce prodat část pozemku

Obecní úřad - Záměr obce prodat pozemek

Vyvěšeno : 30.1.2017   Sejmuto : 20.2.2017

30.1.2017 |Typ: PDF |Velikost: 346,89 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE, Odbor dopravy, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, 665 01 Rosice - Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j MR-C 837/17-ODO

Vyvěšeno 25.1.2017   Sejmuto : 20.2.2017

25.1.2017 |Typ: PDF |Velikost: 292,05 kB |Počet stažení: 0

Oznámení-zahájení vodoprávního řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, 665 01 Rosice - Zahájení vodoprávního řízení a pozvánka k ústnímu jednání-odkanalizování návsi - MR-S 617/17 – OZP/6

Vyvěšeno 23.1.2017   Sejmuto : 8.2.2017

23.1.2017 |Typ: ZIP |Velikost: 358,89 kB |Počet stažení: 0

Oznámení - Zakřany - zemědělský podnik (Veleba)(o05Ul9)

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE, Odbor životního prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU -  - č.j. MR-S/625/17 - OZP/4

Vyvěšeno : 18.1.2017   Sejmoto : 8.2.2017

18.1.2017 |Typ: PDF |Velikost: 240,07 kB |Počet stažení: 0

Nařízení státní veterinární správy

nařízení státní veterinární správy-dodatek k mimořádnému nařízení

Vyvěšeno : 13.1.2017   Sejmuto : 1.2.2017

13.1.2017 |Typ: PDF |Velikost: 302,3 kB |Počet stažení: 0

Nařízení státní veterinární správy

Nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření

Vyvěšeno : 13.1.2017   Sejmuto : 1.2.2017

13.1.2017 |Typ: PDF |Velikost: 144,73 kB |Počet stažení: 0

Výzva - Veřejnou vyhláškou

vyjádření k podanému odvolání

Vyvěšeno : 3.1.2017   Sejmuto : 23.1.2017

3.1.2017 |Typ: PDF |Velikost: 248,25 kB |Počet stažení: 0

Vedřejná vyhláška - Zásady územního rozvoje JMK

Vyvěšeno : 21.12.2016   SEjmuto: 23.1.2017

21.12.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,34 MB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost-Platební výměry

Vyvěšeno : 16.12.2016   Sejmuto : 31.12.2016

16.12.2016 |Typ: PDF |Velikost: 665,77 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Opatření obecné popvahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. MR-C 105603/16 BUR/3

Vyvěšeno : 30.11.2016   Sejmuto : 19.12.2016

30.11.2016 |Typ: PDF |Velikost: 235,46 kB |Počet stažení: 0

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Obecní úřad Zakřany - Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky - Vypracování projektové dokumentace pro intenzifikaci ČOV v obci Zakřany

Vyvěšeno : 29.11.2016   Sejmuto : 19.12.2016

29.11.2016 |Typ: PDF |Velikost: 65,21 kB |Počet stažení: 0

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 24.11.2016

Vyvěšeno: 14.11.2016   Sejmuto: 24.11.2016

14.11.2016 |Typ: PDF |Velikost: 319,3 kB |Počet stažení: 0

veřejná vyhláška-elektrizace trati

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE, Odbor stavební úřad, Plackého nám. 13, Rosice - Rozhodnutí o umístění stavby - Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna - č.j. MR-S 12992-09-OSU-Bo-255

Vyvěšeno : 11.11.2016   Sejmuto : 4.12.2016

11.11.2016 |Typ: PDF |Velikost: 892,07 kB |Počet stažení: 16

Veřejná vyhláška-územní rozvoj Jmk;

Veřejná vyhláška-územní rozvoj Jmk - KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy - č.j. JMK 149731/2016

Vyvěšeno : 19.10.2016      Sejmuto : 2.11.2016

19.10.2016 |Typ: PDF |Velikost: 666,19 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. MR-C 31591/16 ODO

Vyvěšeno : 10.10.2016   Sejmuto : 31.10.2016 

10.10.2016 |Typ: PDF |Velikost: 3,48 MB |Počet stažení: 0

Pozvánka na veřejné zasedání - 29.9.2016

Vyvěšeno : 19.9.2016   Sejmuto : 29.9.2016

19.9.2016 |Typ: PDF |Velikost: 289,29 kB |Počet stažení: 0

doba a místo konání voleb

doba a místo konání voleb v obci

15.9.2016 |Typ: PDF |Velikost: 238,4 kB |Počet stažení: 5

úprava provozu na komunikaci

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. MR-C 70727/16 ODO

Vyvěšeno : 5.9.2016      Sejmuto : 10.10.2016

5.9.2016 |Typ: PDF |Velikost: 234,18 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - Jednání o návrhu územního plánu obce

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor stavební úřad, úřad územního plánování Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Zakřany - č.j. MR-S 4893-15-OSU-46-Dyt

Vyvěšení: 2.9.2016   Sejmuto : 31.10.2016

2.9.2016 |Typ: PDF |Velikost: 431,04 kB |Počet stažení: 0

Rozhodnutí - stavební povolení

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Stavební povolení - Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník - č.j. MR-S 15722/15-ODO MUT/7

Vyvěšeno : 25.8.2016   Sejmuto : 14.9.2016

25.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 17,69 MB |Počet stažení: 0

volby 2016-jmenování zapisovatele

jmenování zapisovatele volební okrskové komise pro volby 7. a 8. 10 2016

Vyvěšeno : 23.8.2016   Sejmuto : 12.9.2016

23.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 215,17 kB |Počet stažení: 0

počet volebních okrsků

Počet a sídlo volevních okrsků - Obecní úřad Zakřany

Vyvěšeno : 17.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

17.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 227,51 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Opatření obecné popvahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - č.j. MR-C 31591/16-ODO BUR/3

Vyvěšeno : 15.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

15.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 275,6 kB |Počet stažení: 0

veřejná vyhláška-cyklostezka

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE Odbor dopravy Palackého nám. 13, 665 01 Rosice - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci - č.j. MR-C 31591/16-ODO BUR/3

Vyvěšeno : 15.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

15.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 255,08 kB |Počet stažení: 252

Veřejná vyhláška - Elektrizace trati Brno-Zastávka u Brna

Veřejná vyhláška - MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE, Odbor stavební úřad - Elektrizace trati Brno-Zastávka u Brna - č.j. MR-S 12992-09-OSU-Bo-246

Vyvěšeno : 6.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

6.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 566,31 kB |Počet stažení: 0

Radar bouřky


TOPlist