Úvodní stránka » Stáhnout » Úřední deska - archiv

Úřední deska - archiv

Elektronická úřední deska

stanovení min.počtu členů voleb.komise

Stanovení minimálního počtu členů volební komise - Obecní úřad Zakřany

Vyvěšeno : 3.8.2016   Sejmuto : 6.9.2016

3.8.2016 |Typ: PDF |Velikost: 236,69 kB |Počet stažení: 2

Výzva - oprava chodníku nad školkou

Vyvěšeno : 19.7.2016   Sejmuto : 2.8.2016

19.7.2016 |Typ: PDF |Velikost: 13,38 MB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 14.7.2016 pozvánka

Vyvěšeno : 7.7.2016   Sejmuto : 14.7.2016

7.7.2016 |Typ: PDF |Velikost: 281,59 kB |Počet stažení: 0

Zrušení dražebního jednání

Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení - zrušení dražebního jednání - č.j. 22 EXE 1889/2012-13

Vyvěšeno : 20.6.2016   Sejmuto : 7.7.2016

20.6.2016 |Typ: PDF |Velikost: 169,92 kB |Počet stažení: 1

Opatření obecné povahy

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, odbor ochrany ovzduší - Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z - č.j. 30724/ENV/16

Vzvěšeno : 9.6.2016   Sejmuto : 7.7.2016

9.6.2016 |Typ: PDF |Velikost: 6,79 MB |Počet stažení: 0

Pozvánka na veřejné zasedání - 26.5.2016

Obec Zakřany

Vyvěšeno : 16.6.2016   Sejmuto : 26.5.2016

16.5.2016 |Typ: PDF |Velikost: 281,17 kB |Počet stažení: 0

Mikroregion kahan - Závěrečný účet za rok 2015

Mikroregion Kahan - Návrh závěrečného účtu za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcíMikroregion Kahan - sp .zn. : S - JMK 47481/2015 OKP

Vyvěšeno : 9.5.2016   Sejmuto : 23.5.2016

9.5.2016 |Typ: PDF |Velikost: 9,38 MB |Počet stažení: 0

Oznámení pronajmout část pozemku

Obec Zakřany

Vyvěšeno : 4.5.2016   Sejmuto : 23.5.2016

4.5.2016 |Typ: PDF |Velikost: 599,44 kB |Počet stažení: 0

Věřejná vyhláška - hromadné předpisné seznamy

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED - č.j. 2096684/16/3000-11460-705400

Vyvěšeno : 2.5.2016   Sejmutí : 23.5.2016

2.5.2016 |Typ: PDF |Velikost: 91,42 kB |Počet stažení: 0

Závěrečný účet SVaK Zbýšov - Zakřany

Svazek vodovodů a kanalizací Zbýšov - Zakřany - valná hromada

Vyvěšeno : 2.5.2016   Sejmuto : 17.5.2016

2.5.2016 |Typ: PDF |Velikost: 3,88 MB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno - Pozvánka na veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území - č.j. JMK 58770/2016

Vyvěšeno : 25.4.2016   Sejmuto : 15.6.2016

25.4.2016 |Typ: PDF |Velikost: 126,2 kB |Počet stažení: 0

Pozvánka na veřejné zasedání - 28.4.2016

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola úkolů

3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:

Rozpočtové opatření

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015

Schválení výjimky ze směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Smlouva o provozování vodovodu

Smlouva o poskytnutí finančního daru

Smlouva o dílo ,,Cyklostezka“

Smlouvy o poskytnutí dotace

Návrh smlouvy o zřízení regionální policie

Zvýšení základního kapitálu KTS Ekologie

Informace o zahájení rekonstrukce VO, NN a TKR

4. Diskuze

5. Závěr

Vyvěšeno : 18.4.2016   Sejmuto : 29.4.2016

18.4.2016 |Typ: PDF |Velikost: 31,89 kB |Počet stažení: 0

Dražební vyhláška a exekuční příkaz

Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy

Vyvěšeno : 13.4.2016   Sejmuto : 29.4.2016

13.4.2016 |Typ: PDF |Velikost: 410,46 kB |Počet stažení: 0

Sdělení k placení daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno - oddělení majetkových daní - č. j.: 1368783/16/3000-11460-705081

Vyvěšeno : 6.4.2016   Sejmuto : 25.4.2016

6.4.2016 |Typ: PDF |Velikost: 112,75 kB |Počet stažení: 0

Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné

SaK, Zbýšov - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 

Vyvěšeno : 4.4.2016   Sejmuto : 25.4.2016

4.4.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,57 MB |Počet stažení: 0

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015

Obec Zakřany

Vyvěšeno : 30.3.2016   Sejmuto : 25.4.2016

30.3.2016 |Typ: PDF |Velikost: 9,66 MB |Počet stažení: 0

Oznámení o výběru nabídky

Obec Zakřany - Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov

Vyvěšeno : 4.3.2016   Sejmuto : 23.3.2016

4.3.2016 |Typ: PDF |Velikost: 126,55 kB |Počet stažení: 0

Rozhodnutí - veřejná vyhláška

MěÚ Rosice, odbor dopravy - Stavební povolení - "Stezka pro cyklisty a chodce , Zakřany-Zbýšov" - č.j. MR-S 16116/15-ODO MUT/9

Vyvěšeno : 24.2.2016   Sejmuto : 14.3.2016

24.2.2016 |Typ: PDF |Velikost: 10,64 MB |Počet stažení: 0

Dodatečné informace cyklostezka

Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov

Vyvěšeno : 23.2.2016   Sejmuto : 26.2.2016

23.2.2016 |Typ: PDF |Velikost: 48,18 kB |Počet stažení: 0

Smlouva o poskytnutí datace z rozpočtu obce

Obec Zakřany

Vyvěšeno : 22.2.2016   Sejmuto : 8.3.2016

22.2.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,55 MB |Počet stažení: 0

Oznámení o výkonu topografických prací

Zeměměřický úřad, Praha - Oznamení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016

Vyvěšeno : 24.2.2016   Sejmuto : 14.3.2016

15.2.2016 |Typ: PDF |Velikost: 120,22 kB |Počet stažení: 14

Smlouva o dílo - cyklostezka

Obecní úřad Zakřany - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - „Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov“

Vyvěšeno : 11.2.2016   Sejmuto : 26.2.2016

11.2.2016 |Typ: PDF |Velikost: 464,93 kB |Počet stažení: 0

Výzva cyklostezka

Obecní úřad Zakřany - Výzva pro podání nabídky - Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany - Zbýšov

Vyvěšeno : 11.2.2016   Sejmuto : 26.2.2016

11.2.2016 |Typ: PDF |Velikost: 449,18 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 25.2.2016 pozvánka

Vyvěšeno :10.2.2016   Sejmuto : 25.2.2016

10.2.2016 |Typ: PDF |Velikost: 433,32 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC - s t a v e b n í p o v o l e n í - “ Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ - č.j. DUCR-5858/16/Vb

Vyvěšeno : 3.2.2016   Sejmuto : 22.2.2016

3.2.2016 |Typ: PDF |Velikost: 285,04 kB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

MěÚ Zbýšov, odbor výstavby - Rozhodnutí o umístění stavby - "Zakřany, rekonstrukce EoN, obnova" (číslo stavby: 16010-028778) - č.j. MZ 126/2016

Vyvěšeno : 27.1.2016   Sejmuto : 22.2.2016

27.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 7,08 MB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška

Ministerstvo zemědělství Odbor vodohospodářsképolitiky a protipovodňových opatření - 15120 - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - č.j. 155/2016-MZE-15120

Vyvěšeno : 13.1.2016   Sejmuto : 1.2.2016

13.1.2016 |Typ: PDF |Velikost: 1,37 MB |Počet stažení: 0

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení

MěÚ Zbýšov, odbor výstavby - "Zakřany, rekonstrukce EoN, obnova" - č.j. MZ 1789/2015

Vyvěšeno : 18.12.2015   Sejmuto : 4.1.2016

18.12.2015 |Typ: PDF |Velikost: 3,04 MB |Počet stažení: 0

Obec. záv. vyhl. č. 2-2015 o místním odstraňování kom. odpadů

14.12.2015 |Typ: PDF |Velikost: 4 MB |Počet stažení: 0

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Drážní úřad, Olomouc - “Revitalizace trati Okříšky – Zastávka u Brna“ - č.j. DUCR-70486/15/Vb

Vyvěšeno : 8.12.2015   Sejmuto : 30.12.2015

8.12.2015 |Typ: PDF |Velikost: 185,46 kB |Počet stažení: 0

Radar bouřky


TOPlist