Úvodní stránka » Stáhnout » Veřejné zasedání - archiv

Veřejné zasedání - archiv

Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 22.10.2019

Zveřejněno : 15.10.2019 Sejmuto :

15. 10. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 101,57 kB |Soubor: Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 22.10.2019

Pozvánka na veřejné zasedání - 20.9.2019

13. 9. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 99,25 kB |Soubor: Pozvánka na veřejné zasedání - 20.9.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 29.8.2019

Vyvěšeno : 23.8.2019     Sejmuto : 29.8.2019

23. 8. 2019 |Typ: PDF |Velikost: 114,81 kB |Soubor: Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 29.8.2019

Pozvánka nma veřejné zasedání ZO Zakřany 28.11.2018

vyvěšeno 21.11.2018     sejmuto : 28.11.2019

21. 11. 2018 |Typ: MS Word |Velikost: 32,5 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání zastupitelstva - 12.4.2018

28. 3. 2018 |Typ: PDF |Velikost: 532,23 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání zastupitelstva obce - 29.12.2014

27. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 858,13 kB |Počet stažení: 0

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce - 6.11.2014

27. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 295,29 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání zastupitelstva obce - 11.9.2014

27. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 181,43 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání zastupitelstva obce - 12.6.2014

27. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 148,33 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání zastupitelstva obce - 27.3.2014

27. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 163,33 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 6.11.2014

Ustavující zasedání

15. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 295,29 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 29.12.2014

15. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 858,13 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 11.9.2014

15. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 181,43 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 12.6.2014

15. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 148,33 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání 27.3.2014

15. 2. 2015 |Typ: PDF |Velikost: 163,33 kB |Počet stažení: 0

Veřejné zasedání obce ze dne 19.9. 2013

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 1-8/2013
  - rozpočtové opatření č.6,7
  - schválení smlouvy s fa Dušan Hort
  - schválení smlouvy s fa.Jiří Hájek
 4. Diskuse
 5. Závěr

16. 10. 2013 |Typ: PDF |Velikost: 94,07 kB |Počet stažení: 129

Veřejné zasedání obce ze dne 25. 7. 2013

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 1-6/2013
  - rozpočtové opatření č.4,5
  - záměr obce Zakřany
  - schválení nájemní smlouvy zdrav.středisko č.1/2013
  - schválení smlouvy o dílo s fa.Dušan Hort č.2013/01
  - schválení kupní smlouvy na budovu č.224
  - schválení smlouvy o uschově finanční částky
  - schválení smlouvy s fa. IVAPLAST s.r.o.
  - schválení dodatku k nájemní smlouvě d fa.Papeno s.r.o
 4. Diskuse
 5. Závěr

16. 8. 2013 |Typ: PDF |Velikost: 119,49 kB |Počet stažení: 127

Veřejné zasedání obce ze dne 30. 5. 2013

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 1-4/2013
  - rozpočtové opatření č.2,3
  - schválení závěrečného účtu obce
  - schválení účetní uzávěrky
  - schválení účetní uzávěrky příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Zakřany
  - záměr obce Zakřany
  - schválení kupní smlouvy nap.246/3
  - schválení kupní smlouvy nap.586/1, p.č.698
  - schválení kupní smlouvy o věc.břemenu s E.ON
  - schválení dodatku ke smlouvě s RWE
  - investiční dotace ZŠ, MŠ 
  - smlouva s MS Pooslaví na kolaudaci Myslivny
  - smlouva zprostředkovatelská o prodeji budovy č.224 s STING s.r.o.
  - převod finanční částky ve výši 35 000,-Kč klubu Mažoretek.
  - poplatek na žáka ZŠ od obce Lukovany
  - hospodaření KTS, Kahan, Svak 
 4. Diskuse
 5. Závěr

12. 6. 2013 |Typ: PDF |Velikost: 185,89 kB |Počet stažení: 132

Veřejné zasedání obce ze dne 28.3.2013

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 1-2/2013
  - rozpočtové opatření č.1
  - schválení smlouvy o věcném břemeni s JMP č./87/12-LKS1210000616
  - nájemní vztah s fa.Papeno
  - schválení smlouvy o běžném účtu s ČNB
  - schválení rozdělení zlepšeného vysledku hospodaření ZŠ aMŠ Zakřany za rok 2012
  - schválení navrácení obci Zakřany z investičního fondu ZŠ a MŠ částku 42.763,11 Kč
  - schválení poplatku za reklamu ve Zpravodaji a webu Zakřany. 
 4. Diskuse
 5. Závěr

8. 4. 2013 |Typ: PDF |Velikost: 176,5 kB |Počet stažení: 132

Veřejné zasedání obce ze dne 27.12.2012

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 11/2012
  - rozpočtové opatření č.7,8.
  - schválení směrnice na účtování a odepisování majetku
  - schválení směrnice cestovních náhrad 
  - záměr obce prodat nem. majetek, budova č.p.224, klubovna
  - souhlas s vytvořením strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s.
  - rozpočet obce na rok 2013
  - schválení smlouvy JMP Net s.r.o.
  - smlouva s E.ON Energie 
  - TKR platba na rok 2013  
 4. Diskuse
 5. Závěr

7. 1. 2013 |Typ: PDF |Velikost: 2,15 MB |Počet stažení: 119

Veřejné zasedání obce ze dne 17.10.2012

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 1- 9/20120
  - rozpočtové opatření č. 5. 6.
  - záměr obce prodat nemovitý majetek
  - schválení kupní smlouvy na p.č.246/8, 915m2, p.č. 1560/5, 27m2, 250Kč./m2 
  - smlouva s E-ON o trvalém připojení veřejné osvětlení  na  ,,Zálesí“
  - dodatek k nájemní smlouvě 7N12/23. Pozemkový fond
  - sloučení MŠ + ZŠ Zakřany
  - na vědomí, digitalizace místního hřbitova sdružením MAS
  - směrnice o zadávání veřejných zakázek 
 4. Diskuse
 5. Závěr

29. 10. 2012 |Typ: PDF |Velikost: 168,82 kB |Počet stažení: 159

Veřejné zasedání obce ze dne 27.8.2012

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 07/12
  - rozpočtové opatření č.4
  - schválení smlouvy věc.břemena NN přípojka
  - schválení smlouvy o dílo, fa. Dušan Hort, oprava chodníku
  - schválení, poskytnutí k.ú. Zakřany do MAS Brána Brněnska
  - schválení dodatku č.2 ke smlouvě č.06/08 komunální odpad
 4. Diskuse
 5. Závěr

5. 9. 2012 |Typ: PDF |Velikost: 1 MB |Počet stažení: 127

Veřejné zasedání obce ze dne 28.6.2012

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 05/12
  - rozpočtové opatření č.2 a3
  - schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
  - schválení schválení dodatku č.1/2012 zřizovací listiny ZŠ
  - schválení nájemní smlouvy na budovu č.124
  - schválení dotace SVaK Zbýšov - Zakřany
  - schválení dotace JMK - SDH Zakřany
  - schválení závěrečného účtu SVaKza rok 2011
  - schválení smlouvy s fa.Ryšavý na rekonstrukci MŠ
  - schválení kopě osobního auta pro obec Zakřany
 4. Diskuse
 5. Závěr

12. 7. 2012 |Typ: PDF |Velikost: 910,51 kB |Počet stažení: 123

Veřejné zasedání obce ze dne 19.4. 2012

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření obce 03/12
  - rozpočtové opatření č.1
  - schválení obecní vyhlášky č.2/2012
  - schválení převodu pozemků MNV na obec Zakřany
  - schválení převodu zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ za rok 2011
  - schválení upřesnění ÚZP bydlení - Penzion
  - schválení záměru obce, prodej pozemků v k.ú.Zakřany
  - schválení závěrečného účtu Mikroregion Kahandso za rok 2011
  - schválení nájmu budovy č.224 (klubovna)
  - schválení nájemní smlouvy na část pozemku č.186/2 s P.f. ČRč.7N12/23
  - schválení kupních smluv na parcely dle záměru obce v k.ú. Zakřany
  - schválení sloučení MŠ a ZŠ v Zakřanech
 4. Diskuse
 5. Závěr

7. 5. 2012 |Typ: PDF |Velikost: 1,33 MB |Počet stažení: 123

Veřejné zasedání obce ze dne 2. 2. 2012

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtový výhled
  - dodatek vyhlášky, zproštění platby za kom. odpad občanů trvale přihlášených na OÚ Zakřany
  - navýšení poplatků
  - veřejný prodej pozemku
  - kupní smlouva na p.č. 190/8
  - smlouva s úst. Archeolog. památk. péče Brno
  - dodatek smlouvy  č.1 s ČR-ÚZSVM p.č. 131/1
  - jmenování 2 členů do Škol. Rady ZŠ Zakřany
  - na vědomí, příspěvek na pedikůrusmlouva s RPA na dotace MŠ
 4. Diskuse
 5. Závěr

13. 2. 2012 |Typ: PDF |Velikost: 150,3 kB |Počet stažení: 802

Veřejné zasedání obce ze dne 8.12.2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření do 11/2011
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Rozpočtová opatření č. 6,7,8,9
  - Dodatek č.1 smlouvy Mandátní s fa. VRV
  - Příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2012
  - Schválení kupních smluv v lokalitě "Zálesí"
  - Smlouva o směně pozemků p.Horkého s OÚ Zakřany
  - Smlouva o dílo fa.Ryšavý, komunikace a IS lokalita "Zálesí"Zakřany
  - Schválení rozpočtu na rok 2012 OÚ Zakřany
  - Na vědomí dohoda s OPŽP č.10069643
  - Smlouva o dílo vrata na Hasičku
  - Smlouva provést stavbu na pozemku ČR-ÚZSVM
  - Na vědomí návrh rozpočtu MR Kahan na rok 2012
  - Záměr obce prodast pozemek p.č. 190/8
  - Stanovení ceny přípojky IS.,"Zálesí" Zakřany
  - Na vědomí dotace JMK pro SDH Zakřany
  - Na vědomí návrh rozpočtu Svazku vod. kan. Zbýšov-Zakřany
  - Na vědomí smlouva a ALIS-KEO na odpis budov OÚ
 5. Diskuse
 6. Závěr

21. 12. 2011 |Typ: PDF |Velikost: 466,43 kB |Počet stažení: 803

Veřejné zasedání obce ze dne 5.9.2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Rozpočtová opatření č. 4,5,
  - Schválení smlouvy Mandátní s fa.VRV a.s.
  - Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění systému IDS JMK
  - Schválení smlouvy budoucí o věcném břemenu s E.ON ,,Procházková“
  - Směna pozemku p. Horkého s OÚ
  - Oznámení firmy na opravu chodníku
  - Schválení smlouvy na opravu chodníku s vybranou firmou
  - Schválení smlouvy příkazní
  - Neschválení smlouvy s ASEKOLEM
  - Odsouhlasení poplatku za užívání tělocvičny
  - Odsouhlasení smlouvy o pojištění budov OÚ
  - Schválení smlouvy o ,,Evidenci nemovitého majetku“REAL SOFT“
  - Darovací smlouva Energoregion 2020
 4. Diskuse
 5. Závěr

3. 10. 2011 |Typ: PDF |Velikost: 174,26 kB |Počet stažení: 800

Veřejné zasedání obce ze dne 23.6.2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření do 05/2011
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření č. 3
  - schválení závěrečného účtu Obce
  - schválení nápravných opatření-viz. příloha
  - schválení závěrečného účtu svazku VaK Zbýšov-Zakřany
  - seznámení se závěrečným účtem Mikroregionu Kahan
  - stanovisko k územnímu řízení JMK – dvou variant západní spojky
  - schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 10069643 – (ZŠ)
  - dar MŠ k 30 výročí - 12.000,- Kč
  - schválení dotace 112.000,- na opravu chodníku
  - revokace usnesení č.9 ze dne 9. 9. 2010
  - schválení smlouvy s E-ON
 5. Diskuse
 6. Závěr

13. 7. 2011 |Typ: PDF |Velikost: 273,6 kB |Počet stažení: 778

Veřejné zasedání obce ze dne 14.4.2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za rok 201
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření č.1 a č.2
  - schválení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2010
  - schválení hospodářského výsledku MŠ za rok 2010
  - schválení smlouvy na stavební povolení „Zálesí“ v Zakřanech
  - příspěvek na žáky
  - převod pozemků z LV1 na LV 10001
  - záměr obce (pronájem a prodej)
  - schválení dotace od Energoregionu
  - schválení smlouvy s E.ON na el. přípojky p.č. 240/10
  - schválení členů výborů v zastupitelstvu obce
 5. Diskuse
 6. Závěr

2. 5. 2011 |Typ: PDF |Velikost: 194,74 kB |Počet stažení: 785

Veřejné zasedání obce ze dne 20.1. 2011

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2010
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočet obce na rok 2011
  - aktualizace OZV o poplatku za odpad
  - úprava odměn uvolněných zastupitelů
  - příspěvek na lék. pohotovost Ivančice
  - směrnice o cestovních náhradách
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

13. 4. 2011 |Typ: PDF |Velikost: 228,01 kB |Počet stažení: 778

Radar bouřky


TOPlist