Úvodní stránka » Stáhnout » Veřejné zasedání - archiv

Veřejné zasedání - archiv

Veřejné zasedání obce ze dne 16.12.2010

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření 1-11
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření 6,7,8,9
  - zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
  - zmocnění starosty k poskytování jednorázových darů do 2000,-Kč
  - členství starosty v dozorčí radě KTS
  - návrh rozpočtu MK na rok 2011
  - návrh rozpočtu svazku VaK na rok 2011
  - komunitní plán správního obvodu Rosice
  - rozpočet obce na rok 2011
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

16. 12. 2010 |Typ: PDF |Velikost: 162,73 kB |Počet stažení: 695

Ustavující zasedání dne 11.11.2010

Program :

 1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 2. Určení které funkce budou dlouhodobě uvolněny
 3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. Volba starosty
 5. Volba místostarosty
 6. Zřízení výborů
 7. Volba předsedů výborů
 8. Rozhodnutí o odměnách za neuvolněné funkce
 9. Diskuse
 10. Závěr

15. 11. 2010 |Typ: PDF |Velikost: 266,46 kB |Počet stažení: 672

Veřejné zasedání obce ze dne 9.9.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za měsíce 1-8
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy č.4 a č.5
  - smlouva s RWE na připojení plynu – penzion
  - smlouva o smlouvě budoucí na věcná břemena
  - prodej pozemků p.č. 207/8 a 186/39
  - prodej stavebních pozemků v lokalitě „Zálesí“
  - regulativ pro výstavbu RD - Zálesí
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

10. 9. 2010 |Typ: PDF |Velikost: 45,91 kB |Počet stažení: 716

Veřejné zasedání obce ze dne 17.8.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za měsíce 1-7
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - dohoda o vybudování sítí
  - smlouva o zřízení věc. břemene E.ON
  - smlouva o budoucí smlouvě kupní – JMP
  - nákup pozemků
  - změny v souvislosti s rekonstrukcí Základní školy
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

19. 8. 2010 |Typ: PDF |Velikost: 38,34 kB |Počet stažení: 667

Veřejné zasedání obce ze dne 1.7.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za měsíce 1- 5
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy
  - prodloužení smlouvy T-mobile
  - licenční smlouva s OSA na TKR
  - smlouva na výběrové řízení
  - stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva
  - přemístění stanice TKR
  - pronájem kanceláře
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

2. 7. 2010 |Typ: PDF |Velikost: 40,63 kB |Počet stažení: 615

Veřejné zasedání obce ze dne 27.5.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření za měsíce 1- 4
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Finanční pomoc obcím postižených záplavami
  - Veřejnoprávní smlouva s městem Rosice
  - Závěrečný účet svazku VaK
  - Dotace z Jm kraje
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

28. 5. 2010 |Typ: PDF |Velikost: 32,69 kB |Počet stažení: 504

Veřejné zasedání obce ze dne 25.3.2010

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření 1-2
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - zpráva o činnosti KTS ekologie
  - věcné břemeno E.ON – přípojka NN
  - nájemní smlouva svazek VaK
  - zpráva o přezkoumání hospodaření
  - závěrečný účet obce za rok 2009
  - rekonstrukce Základní školy
  - zřízení výborů
  - finanční dar TJ Sokol Zakřany
  - nákup a směna pozemků
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

26. 3. 2010 |Typ: PDF |Velikost: 184,62 kB |Počet stažení: 499

Veřejné zasedání obce ze dne 17.12.2009

Program :

 1. Zahájen
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy č.4,5,6 a 7
  - převod majetku svazku VaK Zbýšov Zakřany
  - dodatek smlouvy o likvidaci odpadů
  - vyhláška o likvidaci odpadů
  - odpisové plány ZŠ, MŠ
  - rozpočet obce na rok 2010
  - směrnice o zadávání veřejných zakázek
  - smlouva o věcném břemenu E.ON
  - smlouva o věcném břemenu PAPENO
  - zpráva kontrolního výboru<
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

18. 12. 2009 |Typ: PDF |Velikost: 179,44 kB |Počet stažení: 519

Veřejné zasedání obce ze dne 24.9.2009

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy č.3
  - zpráva Finančního výboru
  - dohoda o spolupráci s Policií ČR
  - dotace Vlastivědnému spolku¨
  - smlouva o dílo – Penzion
  - zřizovací listiny škol
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

25. 9. 2009 |Typ: PDF |Velikost: 38,38 kB |Počet stažení: 499

Veřejné zasedání obce ze dne 2.7.2009

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy č.2
  - územní plán obce
  - pronájem pozemku
  - prodej pozemku
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

3. 7. 2009 |Typ: PDF |Velikost: 38,24 kB |Počet stažení: 484

Veřejné zasedání obce ze dne 28.5.2009

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - výsledky kontroly hospodaření
  - závěrečný účet obce za rok 2008
  - rozpočtové úpravy
  - schválení dotací z Jm kraje
  - povolení ke vjezdu na polní cesty
  - nájemní smlouva
  - smlouva o věcném břemenu
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

29. 5. 2009 |Typ: PDF |Velikost: 48,74 kB |Počet stažení: 491

Veřejné zasedání obce ze dne 26.3.2009

Program :

 1. Zahájení – technický bod + informace o studních
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - návrh změny Územního plánu č. II
  - dohoda s OSA o provozu TKR
  - výběr dodavatele pro zařízení CZECH Point
  - opatření v účtování příspěvkových organizací
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

26. 3. 2009 |Typ: PDF |Velikost: 153,15 kB |Počet stažení: 459

Veřejné zasedání obce ze dne 4.3.2009

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočet obce na rok 2009
  - návrh změny Územního plánu
  - žádost o dotaci na Czech POINT
  - smlouva o obstarání věci
  - projednání inventarizace
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

5. 3. 2009 |Typ: PDF |Velikost: 35,39 kB |Počet stažení: 464

Veřejné zasedání obce ze dne 11.12.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - smlouva o ručení na 2 svozová vozidla
  - smlouva o likvidaci odpadů s KTS Ekologie
  - vyhláška o místním poplatku za likvidaci odpadů
  - zvýšení členského poplatku pro MK na rok 2009
  - smlouva o dotaci pro SDH
  - přezkoumání hospodaření obce
  - rozpočtové provizorium na rok 2009 + výhled
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

12. 12. 2008 |Typ: PDF |Velikost: 32,39 kB |Počet stažení: 459

Veřejné zasedání obce ze dne 23.10.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - společenská smlouva pro založení KTS Ekologie s.r.o.
  - povýšení rozpočtu ZŠ o 30 tis. Kč
  - schválení použití rezervního fondu ZŠ
  - smlouva o dílo oprava rozvodů kabelové televize
  - smlouva o dílo změna územního plánu č.2
 3. Různé
 4. Závěr

24. 10. 2008 |Typ: PDF |Velikost: 28,05 kB |Počet stažení: 441

Veřejné zasedání obce ze dne 25.9.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - založení společnosti s.r.o. pro svoz odpadů
  - udělení výjimky ZŠ Zakřany
  - věcné břemeno – elektrifikace trati
  - přiřazení školní kuchyně k ZŠ
  - půjčka KTS s.r.o.
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

25. 9. 2008 |Typ: PDF |Velikost: 157,88 kB |Počet stažení: 519

Veřejné zasedání obce ze dne 19.6.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - hospodaření svazku VaK Zbýšov-Zakřany
  - závěrečný účet mikroregionu Kahan
  - závěrečný účet obce za rok 2007
  - smlouva o věcném břemenu s E.ON
  - rozpočtová opatření
  - mimořádná provozní záloha pro ZŠ
  - dodatek k nájemní smlouvě pro kadeřnictví
  - vytvoření s.r.o. mikroregionu Kahan
  - výpověď firmě AVE CZ
  - poukázky pro žáky s vynikajícím prospěchem
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

19. 6. 2008 |Typ: PDF |Velikost: 30,21 kB |Počet stažení: 456

Veřejné zasedání obce ze dne 27.3.2008

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - rozpočet na rok 2008
  - nájemní smlouva MŠ
  - smlouva o poskytování datových služeb
  - dodatek smlouvy k užívání software - ALIS
  - licenční smlouva OSA
  - věcné břemeno E.ON
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

28. 3. 2008 |Typ: PDF |Velikost: 35,55 kB |Počet stažení: 441

Veřejné zasedání obce ze dne 13.12.2007

Program :

 1. Zahájení
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - vyhláška o poplatku za svoz odpadu
  - vyhláška o místních poplatcích
  - směrnice o zadávání veřejných zakázek
  - provizorní rozpočet na rok 2008
  - rozpočtový výhled na léta 2008 – 2010
  - dodatek nájemní smlouvy AZOS
  - nájemní smlouva na ZŠ
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

14. 12. 2007 |Typ: PDF |Velikost: 30,81 kB |Počet stažení: 449

Veřejné zasedání obce ze dne 25.10.2007

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - vyhláška o pohybu psů v obci
  - převod financí v účetnictví ZŠ
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

26. 10. 2007 |Typ: PDF |Velikost: 28,06 kB |Počet stažení: 434

Veřejné zasedání obce ze dne 26.7.2007

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - smlouva o zřízení věcného břemene
  - smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací
  - veřejnoprávní smlouva s městem Rosice
  - nákup pozemků
  - půjčka mikroregionu Kahan
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

27. 7. 2007 |Typ: PDF |Velikost: 42 kB |Počet stažení: 494

Veřejné zasedání obce ze dne 3.5.2007

Program :

 1. Zahájení – technický bod + informace o studních
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - prodej nestavebních pozemků
  - pronájem pozemku
  - dohoda s Jm krajem – internet knihovna
  - závěrečný účet obce
  - vyčlenění pozemku po PÚ
  - dary občanům
  - aktualizace územního plánu
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

4. 5. 2007 |Typ: PDF |Velikost: 48,6 kB |Počet stažení: 495

Veřejné zasedání obce ze dne 1.3.2007

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření v roce 2006
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtová opatření
  - specifikace rozpočtu 2007
  - věcný dar při životním výročí
  - hospodářský výsledek za rok 2006 – ZŠ, MŠ
  - smlouva o úhradě části nákladů na inž. sítě
  - nákup pozemku 1576
 5. Různé
 6. Diskuze
 7. Závěr

2. 3. 2007 |Typ: PDF |Velikost: 45,61 kB |Počet stažení: 543

Veřejné zasedání obce ze dne 14.12.2006

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Vyhláška o poplatku za svoz TKO
  - Složení výborů a komisí
  - Nájemní smlouva
  - Rozpočtová opatření
  - Rozpočet na rok 2007
 5. Diskuse
 6. Závěr

15. 12. 2006 |Typ: PDF |Velikost: 40,89 kB |Počet stažení: 416

Veřejné zasedání obce ze dne 2.11.2006

Program :

 1. Složení slibu členů zastupitelstva obce dle § 69 odst.2 zákona o obcích
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí
 4. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
 5. Zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
 6. Závěr

3. 11. 2006 |Typ: PDF |Velikost: 23,42 kB |Počet stažení: 460

Veřejné zasedání obce ze dne 21.9.2006

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - projednání žádosti fy. Agroprojekt
  - strategie rozvoje obce
  - prodej plynovodu
  - rozpočtové úpravy
 4. Diskuse
 5. Závěr

22. 9. 2006 |Typ: PDF |Velikost: 107,21 kB |Počet stažení: 447

Veřejné zasedání obce ze dne 7.8.2006

Program :

 1. Zahájení – technický bod
 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nadcházející komunální volby
 3. Dotace pro mažoretky
 4. Závěr

8. 8. 2006 |Typ: PDF |Velikost: 66,88 kB |Počet stažení: 419

Veřejné zasedání obce ze dne 22.6.2006

Program :

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Smlouva o zřízení věcného břemene
  - Smlouva o financování IDS JMK
  - Konvence IDS Jm Kraje
  - Oprava místních komunikací
  - Rozpočtové úpravy
  - Nákup pozemků
 4. Diskuse
 5. Závěr

23. 6. 2006 |Typ: PDF |Velikost: 119,03 kB |Počet stažení: 422

Veřejné zasedání obce ze dne 4.5.2006

Program :

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - závěrečný účet za r. 2005
  - výsledek kontroly hospodaření za r. 2005
  - rozpočtové úpravy č. 1/06
  - pečovatelská služba
  - projednání žádostí MŠ
 4. Diskuse
 5. Závěr

5. 5. 2006 |Typ: PDF |Velikost: 131,95 kB |Počet stažení: 446

Veřejné zasedání obce ze dne 16.2.2006

Program :

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - zpráva o hospodaření za r. 2005
  - rozpočtové úpravy č. 6/05
  - inventury k 31.12.2005
  - zřizovací listiny ZŠ a MŠ         
 4. Diskuse
 5. Závěr

17. 2. 2006 |Typ: PDF |Velikost: 92,92 kB |Počet stažení: 385

Radar bouřky


TOPlist