Úvodní stránka » Stáhnout » Veřejné zasedání - archiv

Veřejné zasedání - archiv

Veřejné zasedání obce ze dne 18.12.2005

Program :

 1. Kontrola úkolů
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - Rozpočtové úpravy
  - OZV č. 1/05 o místním poplatku za likvidaci odpadu
  - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jm kraje pro SDH Zakřany
  - Smlouva o pronájmu hrobového místa
  - Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu plynovodu
  - Dodatek č.1 ke smlouvě o odběru plynu
  - Návrh rozpočtu obce na rok 2006
  - Rozpočtový výhled obce na roky 2007 a 2008
  - Změna obvodního lékaře na zdravotním středisku
  - Zmocnění starosty obce k provádění rozpočtových opatření
  - Inventarizace pozemků ve vlastnictví obce (dle přílohy)
 4. Diskuse
 5. Závěr

18. 12. 2005 |Typ: PDF |Velikost: 160,08 kB |Počet stažení: 460

Veřejné zasedání obce ze dne 18.11.2005

Program :

 1. Technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - smlouva o poskytnutí dotace na opravu střechy MŠ od Jm kraje
  - dodatek č.2 smlouvy o likvidaci odpadů
  - zmocnění starosty k provádění rozpočtových opatření
 5. Diskuse
 6. Závěr

18. 11. 2005 |Typ: PDF |Velikost: 136,51 kB |Počet stažení: 75

Veřejné zasedání obce ze dne 10.11.2005

Program :

 1. Technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - rozpočtové úpravy
  - členství obce v RÚŽ
  - poplatek za svoz komunálního odpadu
  - zřízení „Školské rady“
 5. Diskuse
 6. Závěr

10. 11. 2005 |Typ: PDF |Velikost: 153,81 kB |Počet stažení: 82

Veřejné zasedání obce ze dne 29.9.2005

Program :

 1. Technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  – rozpočtové úpravy
  – protierozní opatření – „Roviny“
  – kanalizace od RD č. 37 a 38
 5. Diskuse
 6. Závěr

29. 9. 2005 |Typ: PDF |Velikost: 240,07 kB |Počet stažení: 93

Veřejné zasedání obce ze dne 30.6.2005

Program :

 1. Technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - závěrečný účet r. 2004 mikroregionu Kahan
  - dodatek č.3 nájemní smlouvy s firmou T – mobile
  - dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy s Městem Rosice (přestupky)
  - rozpočtové úpravy
 5. Diskuse
 6. Závěr

30. 6. 2005 |Typ: PDF |Velikost: 187,59 kB |Počet stažení: 61

Veřejné zasedání obce ze dne 28.4.2005

Program :

 1. Technický bod
 2. Kontrola úkolů
 3. Zpráva o hospodaření
 4. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
  - jednací řád
  - rozpočtové úpravy
  - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v r.2004
  - závěrečný účet roku 2004
  - nájemní smlouva na zemědělské pozemky – AZOS
  - finanční příspěvek ROSKA Brno
 5. Diskuse
 6. Závěr

28. 4. 2005 |Typ: PDF |Velikost: 205,11 kB |Počet stažení: 110

Veřejné zasedání obce ze dne 24.2.2005

Program:         

1)  Kontrola úkolů

2)  Zpráva o hospodaření

3)  Návrhy k projednání v zastupitelstvu

-          hospodaření v roce 2004

-          rozpočet obce na rok 2005

-          úprava odměn neuvolň. členům ZO

-          prodej pozemku p.č. 640/4   22m2  sl.Kotrášová-p.Dobřický

-          rozpočet mikroregionu Kahan na rok 2005

-          rozdělení HV  příspěvkovým organizacím

4)  Diskuse

5)  Usnesení

6)  Závěr

24. 2. 2005 |Typ: PDF |Velikost: 196,68 kB |Počet stažení: 75

Radar bouřky


TOPlist